محمد جواد لاریجانی از مجازات سنگسار دفاع کرد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، از روند محاکمه خانم محمدی آشتیانی دفاع کرد و آنچه تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای درباره پرونده او دانست را رد کرد.

او گفت: “اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می شود.”

آقای لاریجانی تاکید کرد: “اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می ‌کنند.”

او ضمن تاکید بر اینکه مجازات های سنگین از جمله سنگسار همچنان پیش از اجرا مورد بازنگری دقیق مقام های قضایی ایران قرار می گیرد، گفت “بازنگری و تجدید نظر” در رابطه با حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی تحت بررسی است.

ادامه اعتراض ها

یک نماینده ارشد کنگره جمعه طی نامه ای از هیلاری کلینتون، … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!