تلویزیون میرحسین موسوی،رسانه تصویری راه سبز امید راه اندازی گردید

در پی درخواست مهندس موسوی مبنی بر تسریع در ایجاد رسانه ملی سبز، تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی ، رسانه تصویری راه سبز امید آغاز به فعالیت نمود.
تلویزیون میرحسین حاصل تلاش چند ماهه جمعی از متخصصین و ایرانیان وطن پرست خارج از کشور می باشد که دل در گرو اصلاحات در چهارچوب جنبش سبز مردمی ایران دارند.
هدف از تاسیس تلویزیون اینترنتی میرحسین همانا گسترش آگاهی ها در قالب شعار هر شهروند یک رسانه است ،
شهروندانی که در طول سال گذشته با ساده ترین ابزارهای غیرحرفه ای ، تاثیرگذارترین تصاویر را در حافظه وجدان بشری ثبت نمودند.

تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی مقدمه ایست برای تلاش‌های بعدی جهت شکستن انحصار رسانه‌ای در ایران و تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی ( کانال هفت ( V ) ) ،
همچنین شبکه ماهواره ای جنبش سبز در راستای گشایش های تازه در فضای رسانه ای کشور.
این حرکت برای استفاده رسانه‌ای از مزیت اینترنت پرسرعت صورت گرف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!