پیشرفتهای عظیم علمی صنعتی و اخلاقی در خاورمیانه و ایران

پیشرفتهای عظیم در شرق – خاورمیانه  و در ایران

دولتهای بزرگ و استعماری سابق هیچ نظر بد و یا تنگ نظری نسبت به کشورهای دنیای سوم ندارند و همه آنان دارند سعی میکنند که به کشورهای دنیای سوم کمک کنند تا به قافله علم و صنعت و دانش کنونی بپوندند و عقب افتادگی هایشان جبران شود. آیات عظام همه با مهربانی  و با تکیه به دانش بیکرانشان مشغول هدایت خلق خدا و رهبری پدرانه بسوی ترقی و پیشرفت علمی و اخلاقی میباشند.

آنان با منطق و استدلالهای عقلی و علمی با استفاده از قرآن کریم مردم را هدایت و دلالت میکنند و برای مردم دلسوزانه خدمت مینمایند. آنان مثلا بهاییان را که بقول خودشان گمراه شده اند به بحث و گفتگو دعوت میکنند ودر محیطی بسیار دوستانه سعی در رهنمایی آنان دارند.

مامورین کشور ما و مسولین ما بسیار پاکدامن هستند و چون حقوق و مزایای کافی دریافت میکنند و تورمی هم اصلا وجود ندارد و یا مهار شده است این است  که هیچوقت از مردم توقع گرفتن استغفرالله رشوه را که ندارند که هیچ بلکه با نهایت خلوص و صمیمانه برای پیشرفت ایران کمر خدمت بسته اند.مامورین شهرداری از پاکدامن ترین ها هستند و برای دریافت رشوه هیچ برنامه ریزیهای قبلی نمیکنند و هیچوقت تقاضای ها بد بد ندارند و همیشه آماده کمک کردن به هم میهنانشان و زیبایی شهر و آراستگی آن میباشند اصلا فکر خودشان و جیب شان نیستند.

دادگستری ایران با داشتن یک لشگر قضات خوب و پاکدامن در فکر عدل و عدالت میباشد و همگی آنان به مظلوم با نهایت دلسوزی کمک میکنند و نمیگویند بمن چه ؟ پرونده های مظلومان در دادگستری ایران بسرعت رسیدگی میشود و آنرا سیار نمیکنند که در دسترس کسی نباشد تا رسیدگی شود و غارت شده گان محبور به از دست دادن سرمایه خود بوسیله تورمی که وجود هم ندارد بشوند. مثلا من که به دوستم مرتضی کمک کردم برای همیشه از من راضی بود و قدر کمکهای مرا که نه گفته بودم بمن چه میدانست و مرتبا برای من دعای خیر میکرد و اصلا هیچ اظهار نامه ای هم برای من ارسال نداشت بلکه همیشه از من تشکر میکرد که به داد او در موقع ناراحتی اش رسیده ام.

مسلمانان با بهاییان بسیار مهربان هستند و به آنان اصلا هیچ آزاری نمیرسانند و اینکه میگویند بهایی ها اخراج میشوند و یا مشگل دارند یک چیزی در حد شایعه است . ایرانیان که همه آنان تحصیکرده و دوستدار علم و دانش هستند سعی میکنند مشگلات را دوستانه حل کنند نه با جنگ و دعوا و کشت کشتار. تشکیلات بین المللی و منابع خبری و وسایل ارتباط جمعی هر برای بهتر شدن ایران دارند سینه میزنند و سعی میکنند که هیچ اختلافی بین مردم ایران نیفتد. آنان به اختلافات مذهبی و ملی و زبانی ایران اصلا دامن نمیزنند و بلکه سعی میکنند همان تفاهم وهمزیستی مسالمت آمیز و تساهلی که در غرب هست را در کشورهای ما پیاده کنند. آنان دلسوزانه بدون در نظر گرفتن منافع خودشان میخواهند از منافع ما حمایت کنند تا ما هم در سطح بین المللی چیزی نظیر آنان یا شاید حتی بهتر هم بشویم. جوانان ما از همه امکانات تحصیلی کاری  ورزشی و ازدواج برخورد هستند و هیچ کمبودی ندارند. بهاییان به نیمه بهاییان حداکثر مهربانی را میکنند و درست مثل صد سال پیش در آمریکا که به یک بچه متولد بین سیاه پوست و سفید پوست کمال دوستی رارعایت میکردند آنان هم طبق دستورات مذهبی شان با نهایت عشق و علاقه به آنان خدمت میکنند. دوستی و عشق و محبت بی شایبه همه جا موج میزند و نه دزدی هست نه دغلی و نه بی تفاوتی آنچه میبینید عشق است و دوستی و محبت خالص بین همه ادیان الهی و همه اقوام ایرانی و هیچ کس سعی در غارت دیگری که ندارد که هیچ بلکه سعی در مساعدت  کمک و همکاری دارد.

حسادت و بد جنسی بکلی رفته است و همه مردم با هم مهربان صلح جو و مثبت هستند. شاید دادگستری ایران از لحاظ اجرای عدل و عدالت در تمامی دنیا نمونه باشد. در ایران نه متعاد وجود دارد نه بیکار و نه دانشجویان از کمبود دانشگاه گله دارند. دختران ایران با نهایت بالندگی در کشورهای دیگر در همه سطوح ورزشی و علمی از همتایان خود از کشورهای دیگر گوی سبقت میربایند و پسران ایران هم در همه با کمک حکومت مردمی موفق و موید هستند.

کشورهای ما از نظر علمی و برد جوایز علمی نظیر جایزه نوبل در صدر جداول قرار دارند و ملت های ما همه رابطه هایی برادر وار و دوستانه دارند با هم همکاری میکنند تا ما هم بتوانم از اروپا و آمریکا جلو بزنیم. نه حسادتی در کار هست نه رشوه خواری و نه بی انصافی و نه بی عدالتی هر چه در این باره میگویند تنها شایعه هایی بی اساس است که دشمنان خیالی برای ما ساخته و پرداخته اند. ملت های دارای رهبرانی خرد گرا ملی و مردمی و دانشمند هستند مثل صدام که بهمه زبانهای زنده دنیا صحبت میکرد و دانش فوق عاده ای در جنگ بخصوص در جنگ با ابر قدرتها داشت و آمریکا را در عرض چند ساعت شکست داد. و سعی و کوشش میکنند که ملتهای ما را به پیش ببرند. هدف آنان مبارزه با فساد بی سوادی و ظلم و جور است هر چه دیگران میگویند پایه علمی ندارد.

کشاورزی ما تولید ما صنعت ما دانشگاههای ما اگر از غرب بالاتر و بهتر نباشد کمتر هم نیست. ما هیچ احتیاجی به وسایل ساخته شده توسط چین و یا غرب را نداریم و ما توانایی آنرا داریم که همه چیز را در کشور خود تولید کنیم و حتی به کشورهای دیگر هم صادر کنیم. انقلاب کبیر اسلامی ایران با شکوهمندی هر چه بیشتر به رهبری الامام الخمینی الکبیر الراحل و الامرحوم ریشه تمامی فسادها بدجنسی ها را از بیخ بن برکند و یک ملت ووارسته و فهمیده را سعی کرد به شاهراه ترقی و تعالی بکشاند متاسفانه عمر وی خیلی کوتاه بود و نتوانست افکار عالی خود را پیاده بفرماید. ولی جانشینان برحقش دارند با نهایت دوستی صمیمیت هدفهای والای آن دانشمند ومحقق پیشتاز عالم را که در سطح مولوی بود را دنبال میکنند.

در کشورهای شرق و خاورمیانه هم چیز خوبست و اگر بهتر از غرب نباشد کمتر هم نیست. پیرزنی بسیار سالخورده و زشت از ماشین سواری که او را برای دوستی و کمک سوار کرده بود پرسید شینده ام که اینجا مردان زنان و دختران و حتی زنان مسن را بلند میکنند با آنان خاک برسری انجام میدهند.  راننده خوش پوش و جوان ماشین نظری به او انداخت و گفت خواهر اینها همه شایعه است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!