اعتصابات بازار تهران امروز گسترده تر بود

گر چه دولت احمدی نژاد تمامی راهکارهای مقابله با اعتصاب بازار تهران را آزموده است، اما امروز چهارشنبه ۲۳ تیرماه اعتصاب بازار تهران همچنان ادامه داشت و گسترده تر از روز پیش بود. این در حالی است که صدا و سیما در بخش خبر دیشب اعلام کرد مغازها های بازار باز هستند و کسب و کار ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار کلمه، دیروز راسته بزازان به اعتصابی پیوست که سه شنبه گذشته از بازار زرگرها و لباس فروشها آغاز شده بود و امروز بازار خرازها و مسگر ها هم با تعطیل کردن مغزه ها به اعتصاب پیوستند. شاهدان عینی می گویند بازاریان در مغازه هایشان حضور دارند اما چراغها را روشن نمی کنند و هیچ خرید و فروشی انجام نمی دهند. اصناف بازار در روزهای تعطیلی که دولت بهانه آن را گرمای هوای تهران عنوان کرده بود، با سازمان مالیات و وزارت بازرگانی به توافق رسیدند و دولت در یک عقب نشینی واضح، مالیات ۷۰ درصدی را به ۱۵ درصد کاهش داد به این امید که روز سه شنبه دیگر شاه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!