رئیس جمهور روسیه: ایران شهامت همکاری با جامعه بین‌الملل را داشته باشد

دیمیتری مدودیف ضمن توصیف جمهوری اسلامی به عنوان «شریک تجاری بسیار فعال ما» افزود که رابطه تجاری و اقتصادی دو کشور به معنای آن نیست که روسیه در برابر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بی‌تفاوت بماند.

آقای مدودیف گفت: «ما نه در برابر روند پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بی‌تفاوتیم و نه در برابر اجزای نظامی این برنامه»، و افزود: «به همین جهت ما در انتظار توضیحات مناسب از سوی ایران هستیم.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!