اعلان

علی الاستحضار اینکه  یوم یکشنبه بیست و هفتم برج سرطان برابر با هجدهم ژوئیه فرنگی یک پرده تیارت تماشایی کمیک و سخت مفرح در محل کاخ هنرهای مستظرفه شهرستان سانفرانسیسکو بر قرار خواهد بود . در این تیارت که “یک ایرانی در بهشت ” نام دارد زوج هنرمند ایرانی یعنی امیر هوشنگ خان توزیع و متعلقه شان بانو شهره خانوم آغداشلو که از آکتریسهای پرشهرت در سینما هولیوود و بین الملل هستند اشتراک خواهند داشت. لذا به قاطبه اهالی ممالک محروسه ایران که در مملکت کالیفرنی علی الخصوص در حوزه خلیج مسکنت دارند اکیدا توصیه می شود جهت رفتن و تماشای این پرده. 

جهت ابتیاع پته و انفارماسیون بیشتر به اتصال تحت الذکر مراجعت فرمایید

http://www.brownpapertickets.com/event/116883

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!