حادثه تروريستي زاهدان در پي شكست آمريكا از ربودن شهرام اميري بود

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينكه آمريكا با شكست از ربودن شهرام اميري اقدام به حادثه تروريستي زاهدان كرد، گفت: همزمان‌ بودن خروج گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي با حادثه زاهدان، اقدامي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران است.

خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به همزمان‌ بودن خروج گروهك منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي با حادثه زاهدان، اظهار داشت: موضع‌گيري و شعارهاي آمريكا در 30 سال گذشته عليرغم اينكه در ظاهر بر مبناي دموكراسي است اما عملكرد آن‌ها دقيقأ حمايت از تروريست، به ويژه تروريست دولتي را نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به عملكرد وحشيانه رژيم صهيونيستي در حمله به كشتي آزادي و كشتن مردم آزاده جهان در آب‌هاي بين‌المللي، تصريح كرد: آمريكا در حالي از اين اقدام وحشيانه رژيم صهيونيستي حمايت مي‌كند كه رويه آنها بر مبناي حمايت از تروريست است و در جايي كه جمعيتي ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!