وزارت خارجه ایران بازداشت موقت سفیر سوئیس را تأیید کرد

وزارت امور خارجه ایران با تأیید خبر بازداشت موقت سفیر سوئیس به هنگام سفر به یک روستای مرزی در استان خراسان شمالی، تأیید کرد که سفر این دیپلمات اروپایی با هماهنگی این وزارتخانه انجام شده است.

اظهارات یک مقام مسئول در وزارت خارجه که در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران صورت گرفته است، واکنشی است به خبرهایی که روز شنبه در سایت‌های خبری در این مورد انتشار یافته بود.

خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس روز شنبه مدعی شد که لیویا لئو آگوستی، سفیر سوئیس در تهران، در روزهای گذشته به هنگام سفر به استان خراسان شمالی برای ساعاتی در بازداشت نیروهای مرزبانی ایران به سر برده است.

بازداشت این دیپلمات عالی‌رتبه سوئیسی در ایران در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی کشورها که ایران نیز از امضاکنندگان آن است «مامور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا باز…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!