گوبلز آسوده بخواب که ما بیداریم

مرا باش که فکر میکردم تحریم اقتصادی نظام پر برکت کارساز خواهد شد وبدون بزن بکش دست مردم را باز میکند تا حضرات را آنجا بفرستند که عرب نی انداخت.

ولیکن دیگر اینجای قضیه را نخونده بودم که این دمب بریده ها از آب کره میگیرند و این وسط کلی جلب سرمایه خارجی میکنند. میگویید نه بابا، بفرمایید به فرمایشات جناب بهروز خان علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی نظام پر برکت نظری بیاندازید و سری هم به پایگاه اینترنتی دم و دستگاه عریض و طویل ایشان بزنید بد نمیگذرد:

“این وزراتخانه از کسب مقام اول دنیا در سرمایه گذاری توسط ایران خبر داد. بگفتۀ وی، ایران توانسته رکورد رقم ورودی سرمایه گذاریهای خارجی را بشکند. معاون وزیر اقتصاد به تمایل سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ایران بدلیل امنیت و بازدهی اقتصادی اشاره کرده و نقش تحریم ها در این تمایل را بی تاثیر دانست.

بر اساس آماری که وی ارائه داده است، سال گذشته بازار سرمایه گذاری خارجی ایران ٦٠٪ رشد داشته که امسال این رشد بیشتر شده و این افزایش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور رقمی معادل سیصد میلیارد یورو خواهد بود.”

گوبلز: دروغ هرچه بزرگتر باشد باور کردنش ساده تر است

http://www.investiniran.ir/home-fa.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!