رضا سقایی، استاد موسیقی لری درگذشت

رضا سقایی، نامی که بسیاری از مردم موسیقی لری را با صدای وی می‌شناسند.وی آثار ماندگاری چون «تفنگ»، «موتورچی» « قدم خیر» و … را
به جامعه هنرایران تقدیم کرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!