عمر بن لادن خواستار ‘میانجیگری’ برای خروج خانواده اش از ایران شد

شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از عمر پسر اسامه بن
لادن گزارش کرده است ایران “شرط” کرده در صورتی که کشور دیگری به جز
عربستان سعودی میانجیگری کند به حدود بیست عضو خانواده اش پس از هشت سال
اجازه خروج می دهد.

عمر بن لادن روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی العربیه
که مقر آن در دوبی است گفت: “گمان می کنم اوضاع برای خروج آنها از ایران
مناسب است. … به دلیل عدم وجود مدارک و گذرنامه برای اعضای خانواده ام به
کمک کشور ثالثی غیر از سعودی نیاز داریم. ایران از تحویل بازداشت شدگان به
کشور اصلی خود سرباز می زند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!