محمّدیاش صلوات برفِسَن!

اینم اینهمه ننه من غریبم و گریه و چُسناله داشت؟ بسلامتی مسجد الاقصی هم که آزاد شد! همش شیش نفر آدم از جون گذشتهء انتحاری لازم بود که اونام در مقابل دریافت مقادیر معتنابهی ساندیس حاضر شدند این لکّهء ننگ رو از دامن بشریت پاک کنن! تقّلا هاتون بالاخره به ثمر رسید! حالا میتونین زوم کنین برای آزادی یه جای دیگه!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!