کتابهای جدید درسی

یکی از آخرین اقدامات فرهنگی دولت نماینده خدا در روی زمین این است که ملاها را بفرستد توی مدارس تا به بچه ها چیز میز یاد بدهند. عجب فکر بکری برای نجات نوباوگان مملکت از دست جهل معلمهای نادان کرده اند. کم کم بچه های مملکت داشتند از فراگیری دانش واقعی محروم می شدند و ممکن بود که تا چندی دیگر نه از موجوداتی به نام جن چیزی بدانند و نه یاجوج و ماجوج را بشناسند. نه کمکهای بی دریغ پرندگان بمب افکنی به نام ابابیل یادشان باشد و نه حتی نام ماهی خیر خواه شیعیان کرکرة بن عرعرة بن صر صرة را شنیده باشند. ممکن بود که اگر این اقدام خیر خواهانه انجام نمی شد، کم کم بچه ها یادشان می رفت که یک زمان درختها هم گریه می کردند و سنگها هم حرف می زدند.

اینها به کنار ممکن بود که این نو آموزان حتی در امور روزمره زندگی هم دچار گمراهی شوند و بی خبر از این که تخلی روی قبر مومنین حرام است تصمیم بگیرند که این کار را هر روز روی قبر مومنین انجام دهند. خیلی خوب شد که نگذاشتند بچه ها همه وقتشان را به پای علوم جسمانی مانند حساب و هندسه و فارسی و از این گونه هدر دهند و از چنین دانش روحانی بی بهره بمانند.

اما گویا ملاهای عزیز به عنوان یک اقدام فرهنگی دیگر تصمیم گرفته اند که اسم کتابهای درسی و بعضی مواد آموزشی را نیز تغییر دهند. نامهای جدید کتابها و برخی آموزه ها را ذیلاَ برای اطلاع خوانندگان علاقمند به آموزش و پرورش ذکر نموده ایم.

حساب: پس دادنیها

فارسی: لسان الشیاطین والاجنه

تعلیمات دینی: یاسا

تعلیمات مدنی: حذف شده.

هنر: مکروهات

جانور شناسی: تحقیق المشایخ

طبیعی: غیر المشایخ

تاریخ: علوم تجسمی

جبر: علوم اسلامی

عربی: تحفه

منطق: چی؟

دستور زبان: اجبار الکلام

ورزش: لواط

انگلیسی: زبانهای بانکی

تعلیمات اجتماعی: چماق شناسی

مثلثات: دوایر

(سبب این تغییر نام شکایت طنز نویس ارزنده سیامک ظریفی بود که از مثلث به دلیل داشتن قاعده در مملکتی که هیچ چیز قاعده ندارد شکایت کرد)

باز هم بگویید دولت به فکر مردم نیست.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!