اطلاعات ارزشمندي ازسازمان اطلاعات آمريكاتوسط اميري منتقل شد

خبرگزاري فارس: يك منبع مطلع جزئياتي از اطلاعات منتقل شده از سازمان اطلاعات مركزي آمريكا توسط شهرام اميري به كشورمان را تشريح و 2 شماره پلاك متعلق به خودروهاي سيا را نيز اعلام كرد.
يك مقام آگاه در گفت‏وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به بازگرداندن شهرام اميري پژوهشگر ايراني به كشور و شكست مفتضحانه دستگاههاي اطلاعاتي و رسانه‌اي اين كشور در اين موضوع گفت: اين يك جنگ اطلاعاتي بين سازمان اطلاعات مركزي آمريكا و ما بود كه طراحي و مديريت آن توسط ايران انجام شد.
وي يادآور شد: ما در طراحي اين جنگ هدف‌گذاري اطلاعاتي مختلفي را ديده بوديم و به فضل خدا به همه اهداف خود در اين جنگ دست يافتيم بدون آنكه حريف ما هيچ پيروزي واقعي را به دست بياورد.
اين مقام آگاه، يكي از اين پيروزي‌ها را همين اظهارات مسئولان امنيتي آمريكا دانست كه گفته بودند ” اطلاعات اميري نزد ماست و خود او در ايران “.
وي در تشريح اين موضوع گفت:… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!