بی احترامی و بی اعتمادی رهبری به مراجع قم

جرس:برخی منابع خبری از جزئیات سفر اخیر رهبری به قم در هفته دوم خرداد، که در پی گسترده تر شدن شکاف حکومت و ملت صورت گرفته بود، خبر دادند.

پیش از این در اخبار همین ستون داشتیم که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در هفته دوم خرداد سفری غیر منتظره به قم کرد تا پشتیبانی مراجع را بیشتر جلب کند. اما با برخورد بسیار سرد مراجع قم مواجه شد.

جزئیات جدید این خبر حاکبست آیت الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی که در نواحی استانهای مرکزی ایران مقلدان فراوانی دارد و در زمره مراجع کاملا سنتی است در دیدارش با آقای خامنه ای بشدت از وی انتقاد کرده است. وی نخستین دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی است که در طول حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی شورای نگهبان را از سیاست بازی دور نگاه داشت و کوشید تنها شریعت را فارغ از مصلحت رعایت کند

….. پس ازچند لحظه یکی از همراهان رهبری استکانی را که آقای جوادی آملی برای ایشان گذاشته بوده با استکانی که برای … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!