سراط مستقیم کدیور

حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور استاد مدعو دانشگاه دوک در کشور شیطان بزرگ که معرف حضورتان هست، بله همان مخترع شعار هم غزه، هم لبنان.

حضرتشان در مصاحبه ای با وب سایت جرس به سردبیری و مدیریت خواهرشان سرکار خانم جمیله کدیور مهاجرانی یکی از همسران وزیر اسبق وزارت ارشاد نظام پر برکت طبق معمول حرفهای جالبی زده که از آن جمله است:

” نگرانی یکسان استبداد داخلی و اپوزیسیون سکولار ستیزه‌جوی خارج از کشور از بالا آمدن و مطرح شدن اسلام رحمانی (است)”

و

“برخی مخالفت‌ها نیز از جانب رقبایی است که اقبال کاربران اینترنتی به جرس را برای کسب و کار خود مضر یافته‌اند، و مخالفتشان برای تلاش معاش است.”

و

“برخی معترضان، قانون اساسی جمهوری اسلامی و نظام مبتنی بر آن را از بنیاد باطل و اصلاح‌ناپذیر ارزیابی کرده یا برای مبارزه با آن التزامی به رویکردهای مسالمت‌آمیز نداشته و ندارند.”

و

“جرس ناشر آراء متکثر درون جنبش سبز در چارچوب سه ویژگی نفی خشونت، استفاده از اصول مغفول قانون اساسی و حق‌طلبی است، اما از ترویج و تبلیغ تلقی‌های خارج از اساس‌نامه خود معذور است.”

چنانچه حضرت آقای دکتر آن “اصول مغفول قانون اساسی” را لطف فرموده توضیح دهند باشد ستیزه جویی سکولارها و تنگ چشمی رقبا و مخالفت معترضان لابد بد فهم قانون اساسی نظام پر برکت هم پایان یافته و آنها هم به سراط مستقیم هدایت شوند.

http://www.rahesabz.net/story/19909

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!