فرمانده کل سپاه: برخی اصرار دارند بگویند بسیج وسپاه نیروی نظامی هستند

فرمانده کل سپاه پاسداران، با انتقاد از کسانی که به‌زعم وی “اصرار دارند بگویند که سپاه و بسیج نیروهای نظامی هستند”، گفت: همانطور که رهبری اشاره داشته، بسیج نیروی نظامی نیست و سپاه هم فقط نظامی نبوده و مسئولیت‌های دیگری نیز در حوزه های فرهنگی، سیاسی و امنیتی برعهده دارد.
آفتاب: همانطور که رهبری اشاره داشته، بسیج نیروی نظامی نیست و سپاه هم فقط نظامی نبوده و مسئولیت‌های دیگری نیز در حوزه های فرهنگی، سیاسی و امنیتی برعهده دارد.
محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حسینه امام خمینی تیپ 12 قائم آل محمد استان سمنان، خاطرنشان کرد: حفظ آمادگی نیروها لازم است و همه باید آماده باشند تا در صورت تعرض احتمالی به کشور و ایجاد مشکلاتی نظیر ناامنی در گوشه و کنار جامعه، با آن مقابله کنند اما این فقط کافی نیست.
وی همچنین گفت: برخی اصرار دارند بگویند که سپاه و بسیج نیروهای نظامی هستند اما رهبری تاکید دارند و می‌فرمای… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!