واکنش نسبت به بکارگیری نام “عبادان” برای آبادان توسط هواپیمایی قطر

بکارگیری نام ” عبادان ” برای شهر آبادان در جنوب ایران در صفحه نمایش نقشه های مسیر، هوایی شرکت هواپیمایی قطر واکنش های مختلفی را در ایران برانگیخته است.
سایت تابناک بکارگیری نام ” عبادان ” به جای ” آبادان را ” جعل تاریخ و شیطنت علیه ایران ” خوانده وتاکید کرده است این نام مورد استفاده صدام حسین و دشمنان تجزیه طلب” قرار گرفته بود.

تابناک همچنین نوشته بود ” این اقدام موید نیات شوم و گام به گام دشمنان یکپارچگی سرزمینی ایران ” است.

کانون مبارزه با نژادپرستی وعرب ستیزی در ایران امروز جمعه 23- 7 – 2010 با صدور بیانیه ای که نسخه ای از آن برای العربیه ارسال شد ضمن تاکید بر اینکه هواپیمایی قطر از ” واژه تاریخی وعربی – اهوازی ” استفاده کرده است رسانه های مخالف با این نام را به ” غوغاگری و دشمنی با ملیت های غیرفارس ” در ایران متهم کرده است.

بیانیه این کانون که توسط روشنفکران عرب ایرانی تشکیل شده وهدف آن دفاع از ایرانیان عرب است، گفت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!