قرارگاه خاتم الانبیاء میعادگاهی برای چپاول و غارت

در اوایل سال 88 سپاه پاسداران در یکی از معاملات برون مرزی خود به جای پورسانت و یا کمیسیون، چندین تن شمش آهن می گیرد و آن را برای تبدیل کردن به پول وارد کشور کرده و در قرار گاه خاتم الانبیا انبار می کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!