رهبران عزیز دوستان و آیات عظام مردم را برای اتحاد آماده سازید و برای پیشرفت نه تفرقه؟

رهبران عزیز دوستان و آیات عظام مردم را برای اتحاد آماده سازید و برای پیشرفت نه تفرقه؟

دوستان عزیز  نام ایران نام فلات ایران است و در این فلات علاوه بر کشور ایران کشورهایی دیگر هم قرار دارند خوب همه آنان ایرانی هستند زیرا در فلات ایران زندگی میکنند. مثل آمریکا که نام یک قاره است و همه چندین ملتهای گوناگونی که در این کشور زندگی میکنند نام قاره آمریکا را برای نام کشور خود انتخاب کرده اند.  ولی آن امپراتوری قدیم فارس اکنون وجود ندارد. بنابراین تمامی ملتهایی که در فلات ایران زندگی میکنند میتوانند پسوند ایرانی داشته باشند.

ترکان که همان تورانیان میباشند جزو همان ملت های ایرانی تورانی هستند که در قدیم با هم یکی بوده اند. مانند ازبک ها و ترکستانی ها پارسی و ترکی بهم پیچیده شده اند و در هم فرو رفته اند جدا کردن ترکان از پارسیان مثل جدا کردن دو برادر از هم است. زبان یک علم نیست که ما بخواهیم چندین زبان یاد بگیریم حتی در آمریکا هم که اینهمه نژاد و زبانهای مختلف وجود دارد عملا یک زبان را بعنوان زبان ملی برگزیده اند. اگر قرار باشد که زبان رسمی یک کشوری چندین زبان باشد وقت یاد گیری علوم واقعی صرف یاد گیری زبانهای مختلف میشود. مثلا چه لزوم هست که مثلا کلمه آب را انسان به چند زبان بداند.

مردمی که دوست دارند زبانهای دیگر را بیاموزند بایست آزاد باشند که زبانهای دیگری را هم یاد بگیرند. در سالهای اخیر بیشتر پادشاهان ایرانی آذری و یا اهل شمال بوده اند. پس این منصفانه نیست که بگوییم که پارسها همیشه پادشاهی کرده اند. شاید بیشتر ایرانیان اکنون مخلوطی از همه قومها باشد و پارس خالص همآنقدر کمیاب است که سایر مثلا نژاد ها. مسلم است که یک مرد زیبا و جوان و تحصیکرده مثلا پارسی به یک  دختر ترک و زیبای آذری یا ترکیه ای که با او آشنا است ازدواح میکند تا به یک زن پارسی که به او دسترسی نداشته است. به عبارت دیگر زیبایی تحصیل و خوش رفتاری معیار ازدواج است نه نژاد.

هرکس بایست آزاد باشد که هر زبانی که دوست دارد یاد بگیرد ولی در همین آمریکا هم زبان اکثریت مردم که انگلیسی است زبان رسمی است. حالا اگر سرشماری بشود و معلوم بشود که مثلا تعداد پارسها مساوی آذری ها است میتوان یک زبان دوم و یا زبان رسمی دیگری را هم انتخاب کرد کاری که در افغانستان شده است. زبان رسمی این کشور پشتو و دری یا پارسی است.

یک دختر زیبای ترک تحصیکرده و با قد بالای دلکش و مهربان هیچوقت زن یک ترک بیسواد و بی ترکیب و و خل چل نخواهد شد بلکه به خواستگار دیگر خود حالا یا ترک یا کرد و یا پارسی دست دوستی وعشق میدهد. یا حتی در همین آمریکا هم یک دختر سیاه پوست زیبا و خوش اندام و تحصیکرده و خوش زبان مهربان و اصیل بمراتب مورد پسند مردان سفید پوست هست  تا یک دختر خپل زشت بد ترکیب بیسواد ویا کم سواد بلوند سفید پوست. خودتان دیدید که جوانی نیمه آفریقایی و نیمه سفید از یک خانواده متوسط با مادری دوباره ازدواج کرده با یک مسلمان و زیستن در زیرد دست ناپدری و پدر مسلمان کنیایی و اندونیزیایی رییس جمهور کشوری میشود که هفتاد در صد آن سفید پوستان آمریکایی اروپایی هستند.

با توجه به مسایل بالا دوستان عزیز ایرانی افغانی  تاجیک و ترکیه  ای و سایرین بایست متوجه باشند که نظر سیاست های بین المللی ایجاد تفرقه و سو استفاده از آن به نفع خودشان است. و آنان میخواهند که مارا به گروه های دلخواه خودشان تقسیم بندی کنند حتی در آمریکا هم لااقل از لحاظ قانونی نبایست فرقی بین اقلیتها گذاشته شود شاید همین قانون برای ما  هم خوب باشد.

ما بایست باهم متحد باشیم تا نجات یابیم آنانکه دانسته یا ندانسته با اتکا به قومها ایرانی میخواهند این موضوع را بزرگ کنند بایست بدانند که ما همه خاورمیانه ای و ایرانی تورانی هستیم و امپراتوری پارس وجود ندارد و همه مردمی که اکنون در ایران زندگی میکنند شاید مخلوطی از همه نژادهای ایرانی  آریایی و غیره باشند. پس اصل انسان بودن مطرح است.

به امید پیروزی و اتحاد تمامی ملتهای ایران بزرگ و توران بزرگ یا ایالت های متحده خاورمیانه. و تساوی کامل بین همه ملتها ایرانی و توران و زنان و مردان و تحصیل و توفیق سازندگی و بالندگی همه جوانان این مرز و بوم.

بزرگان ما مثل مولوی حافظ و سعدی و دیگران این موضوع را بما یاد آور شده اند.  بنی آدم اعضای یک  دیگرند یا پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  چو عضوی بدرد آورد روزگار  دیگر عضو ها را نماند قرار  تو کز محنت دیگران بی غمی  نشاید که نامت نهند آدمی. 

این همه جنگ و جدل حاصل کوته  نظری است  چون درون پاک کنی حرم دیر یک کعبه بت خانه یکی است و حضرت بهاالله میفرمایند. سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگی در هم ننگرید  که همه بار یک دارید و برگهای یک شاخسار  ای دوست که در روضه قلب جز گل عشق مکار.

یا مولوی میفرماید  ای بیخبران کجایید کجایید  محبوب در اینجاست بیایید  بیایید.  ای گم گشته در بیایان سرگردگشته و حیران  محبوب در همسایگی دیوار به دیوار  تو از بهر چه در بادیه حیرانی سرگردان در بادیه در بهر چه هوایی؟

یا طاهره قرت عین میفرماید  تو او رسم راه سکندری  من و راه رسم قلندری  اگر آن خوشت ترا رواست و اگر این بد است من را روا.

در خاطر داشته باشید که استعمار نوین از حربه اختلاف های مذهبی  نژادی ملی زبانی دارد کمال سواستفاده ها را میکند تا طبقه متوسط جامعه را از میان بردارد. برنامه اینطور تنظیم شده است این است  که نادانسته در این گرداب ها بایست پای نگذاریم. آنان در حال رفتن برای آوردن هیزم به آتش اختلافهای قبیله ای  ملی  مذهبی  و نژادی زبانی برای ما هستند که خودشان این مشگل را ظاهرا حل فرموده اند.

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید  معشوق در اینجاست بیایید بیایید.  معشوق تو همسایه دیوار به دیوار  در بادیه سرگشته حیران شما در چه هوایید.  سالها دل طلب جام جم از ما میکرد  آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. آنکه دایم هوس سوختن ما میکرد  کاش میآمد و از دور تماشا میکرد. نفرین بر کسانیکه برای تفرقه مردم برنامه ریزی میکنند و از اتحاد ملتهای در بند بهر نوعی که شده جلوگیری میکنند. یا با آوردن رهبران نادان و یا با پاشیدن تخم کینه و نفرت و تفرقه. 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!