لاریجانی دولت را متهم به ‘تخلف از قانون اساسی’ کرد

علی لاریجانی در دور تازه ای از انتقادات خود از محمود احمدی نژاد، دولت را متهم به خودداری از ارسال مصوبات به مجلس، عدم ابلاغ قانون مترو، تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و عدم ارائه اساسنامه های شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی کرده است.
به گزارش خبرگزاری های ایران علی لاریجانی گفته است با وجود مذاکرات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای ارسال مصوبات دولت و دستگاه های اجرایی به هیات تطبیق هنوز چنین اقدامی انجام نشده است: آقای لاریجانی گفت: “من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر، ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون اساسی است.”
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می شود که محمد رضا خباز، از اعضای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ایران، از اینکه دولت فقط دو مصوبه در طول سه ماه گذشته به این هیات فرستاده است انتقاد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!