هدی صابر ربوده شد

جرس:هدی صابر از فعالان ملی – مذهبی عصر امروز پس از خروج ازمحل کارش مفقود شده است.

بنا بر اخبار رسیده به جرس، هدی صابر ساعت 5.5 بعدازظهر از محل کارش خارج شده و ساعت یک ربع به شش با همسرش در محل کار وی قرار داشته است. اما همسر وی تا ساعت هفت نیز منتظر می ماند ولی خبری از صابر نمی شود. به احتمال زیاد او به شکل ربایش بازداشت شده است. در هفته گذشته نیز در هنگامی که وی در محل کارش حضور نداشته ماموران به آنجا مراجعه کرده بودند.

سه هفته پیش نیز به صورت تلفنی برای تحمل زندانش احضار شده بود. اما وکیل او با مراجعه به دادگاه خواسته بود که حکم به صورت کتبی به وی ابلاغ شود.

به وی گفته شده بود که این حکم کتبا ابلاغ خواهد شد. اما تا امروز خبری از ابلاغ کتبی حکم نبوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!