قربانیان خاموش جنگ

گزارش حاضر مجموعه عکس‌هایی است که مهدی منعم خبرنگار و عکاس در طول ۱۲ سال از قربانیان غیر نظامی جنگ در شهرهاي مرزي ايران در منطقه غرب از جمله آذربايجان غربي، كردستان، خوزستان، ايلام و كرمانشاه گرفته است.

نمایشگاهی از این عکس‌ها با حمایت سازمان صلیب سرخ جهانی از ۲۴ اردیبهشت تا چهارم خردادماه در در گالری راه ابریشم در تهران برپا بود.

مهدی منعم ۲۵ سال سابقه کار عکاسی دارد، او بارها در خط مقدم جنگ ایران و عراق عکاسی کرد و پس از جنگ نیز به ثبت زندگی بازماندگان روی آورد.

این مجموعه عكس‌هاي منعم، به سه دسته مجروحان انفجار مين، آسيب‌ديدگان بمباران‌هاي مناطق مسكوني ومصدومان حملات شيميايي دشمن كه اغلب، زنان و كودكان مناطق مرزي بودند می‌پردازد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!