پرداخت جایزه یک میلیون تومانی دولت ایران به نوزادان آغاز شد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه شنبه ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه) همزمان با سالروز تولد امام دوازدهم شیعیان به دوازده نفر از والدین نوزادان به دنیا آمده در سال ۱۳۸۹، اسناد مربوط به “صندوق آتیه مهر رضا” را هدیه کرد.
در طرح “صندوق آتیه” به فرزندانی که در سال ۸۹ و بعد از آن به دنیا آمده باشند، مبلغ یک میلیون تومان و پس از آن سالانه صد هزار تومان داده خواهد شد.
آقای احمدی نژاد در این مراسم رحمت ها و برکات خداوند را بی نهایت دانست و گفت:”کسانی که بحث های کنترل جمعیت و شعار دو بچه کافی است را مطرح می کنند، افرادی هستند که در محدوده دنیای مادی فکر کرده و تصمیم می گیرند”.
رئیس جمهور ایران با بیان این که کسانی که درباره کنترل جمعیت سخن می گویند خود را جای خدا نشانده اند؛ در حالی که خداوند می فرماید اگر فقر و تنگدستی هم دارید، ازدواج کنید، ابراز امیدواری کرد که نوزادان ایرانی جزو یاران با وفای امام دوازدهم شیعیا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!