اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره ‘هتک حرمت’ تاجیک

سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۸۹
(۲۶ ژوئیه) با انتشار اطلاعیه ای نسبت به “هتک حرمت” عبدالرضا تاجیک
روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایرانی انتقاد کرد و از بخش حقوق بشر سازمان
ملل متحد خواست که هر چه زودتر تحقیقات درباره وضعیت زندان های ایران را
شروع کند.

در این اطلاعیه آمده که آقای تاجیک در ملاقات
حضوری با افراد خانواده خود گفته است که در اولین شب حضور او در زندان، در
حضور معاون دادستان مورد بد رفتاری قرار گرفته و به او “هتک حرمت” شده است.

بنا به نوشته سازمان گزارشگران بدون مرز با توجه
به این که در سالن ملاقات اظهارات زندانی با خانواده از سوی مسئولان زندان
برای کنترل و ممانعت از انتقال اطلاعات ضبط می شود، عبدالرضا تاجیک
نتوانسته است آزادانه در باره چگونگی این “هتک حرمت” توضیح دهد.

بنا به گفته محمد شریف، وکیل عبدالرضا تاجیک که
تاکنون به پ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!