بت چین

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
“بت چین”
تصنیف بیات اصفهان
شعر: علی‌اکبر شیدا*
آهنگ: علی‌اکبر شیدا
خواننده: یولدوز توردیوا
***************** ای مه من، ای بت چین، ای صنم لاله رخ و زهره جبین، ای صنم تا به تو دادم دل و دین ای صنم بر همه کس گشته یقین ای صنم من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم هر که تو را دیده ز خود دل برید رفته ز خود تا که رُخَت را بدید تیر غمت چون به دل من رسید همچو بگفتم که همه کس شنید من ز تو دوری نتوانم دیگر جانم، وز تو صبوری نتوانم دیگر بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم ای نفس اُنس تو احیای من چون تویی امروزه مسیحای من حالت جمعی تو پریشان کنی وایُ به حال دل … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!