دستگیری ۹ نفر در رابطه با انفجار زاهدان

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، از دستگیری ۹ نفر به
اتهام نقش داشتن در انفجار اخیر شهر زاهدان خبر داد.

آقای نجار روز چهارشنبه ششم مرداد (۲۸ ژوئیه) و در
حاشیه دیدار با عثمان گونش، معاون امنیتی وزارت کشور ترکیه، اعلام کرد که
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران همچنان در حال پیگیری و شناسایی عوامل بمب
گذاری های اخیر در مسجد جامع زاهدان هستند و تا کنون دو نفر را به عناون
متهم و هفت نفر دیگر را به عنوان مظنون دستگیر کرده اند.

وزیر کشور ایران همچنین گفت که با شناسایی معابر
تردد عوامل بمب گذاری اخیر زاهدان، نیروهای انتظامی و امنیتی با این افراد
درگیر شده و در جریان این درگیری ها تا کنون ۹ نفر از این افراد “شرور”
کشته شده اند.

آقای نجار همچنین از رایزنی های میان ایران و
پاکستان به منظور کنترل فعالیت گروه هایی نظیر جندالله خبر داد و گفته است
که از همسایگان ایران انتظار دا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!