احداث ٧ هزار پايگاه مقاومت بسيج در سال جاري

سردار محمد‌رضا نقدي چهارشنبه شب در ديدار با فرماندهان، رده‌هاي مقاومت بسيج و مسئولان حلقه‌هاي صالحين استان، اظهار داشت: امسال يك حركت وصف‌ناشدني در افزايش پايگاه‌هاي مقاومت بسيج درسطح كشور ايجاد شده كه در طول سال‌هاي گذشته بي‌نظير است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!