بهمن محصص درگذشت

بهمن محصص، هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز، شام‌گاه ششم مردادماه در ۷۹ سالگی و در منزل مسکونی خود در شهر رم ايتاليا، از دنيا رفت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!