تنگه هرمز را با كوچك‌ترين حركت دشمنان ناامن مي‌كنيم

جانشين نماينده ولي‌فقيه در سپاه پاسداران با اشاره به تهديدات پوشالي اخير دشمنان عليه ايران گفت: اگر آنها بخواهند كوچك‌ترين حركتي عليه ايران انجام دهند تنگه هرمز و خليج فارس براي آنها ناامن خواهد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!