دکتر محمد مخبر “رئیس ستاد اجرائی فرمان امام”، یکی از مهمترین بنیادهای مالی آقای خامنه ای، در لیست سیاه اتحادیه…

جرس: خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه در تهران گزارش کرده است: نام محمد مخبر – فردی که کمتر کسی در خارج از حلقه های بسیار عالی نظام اسم او را شنیده بود – در لیست تحریم های اتحادیه اروپا به چشم می خورد.او کیست؟

دکتر محمد مخبر کار خود را در بنیاد مستضعفان آغاز کرد. وی در سالهای بعدی به وزارت مخابرات منتقل شد و بالاخره در 26 تیر 1386 با حکم کتبی آقای خامنه ای به مدت 5 سال به سمت “رئیس ستاد اجرائی فرمان امام” منصوب شد. جائی که اموال افراد دستگیر شده به وسیله نیروهای امنیتی، تحت فشار، از آنها گرفته شده و در اختیار این سازمان قرار می گرفته است.

هدف اصلی این سازمان در دو دهه اخیر عبارت است از: هدف اول، تامین بودجه خارج از نظارت سازمان برنامه و بودجه برای مقام رهبری بوده است، تا آقای خامنه ای با فراغ بال آنچه را صلاح می داند هزینه کند (اعم از هزینه های شخصی و … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!