کروبی: آقای جنتی! شما شریک دزدان رای مردم‌اید

مهدی کروبی از رهبران معترضان درایران در نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، وی را «دزد آرای مردم» و جاده صاف کن «ریاکاری، دغل‌بازی، عوام‌فریبی، آدم‌کشی، دین‌فروشی و زاهدنمایی» خطاب کرده است.
نامه مهدی کروبی در پاسخ به اظهارات اخیر احمد جنتی نوشته شده که وی «سران فتنه» را به دریافت پول از آمریکا متهم کرده بود: «من سندی را بدست آوردم که آمریکایی ها یک میلیاردلار از طریق افراد سعودی که هم اکنون عامل آمریکا در کشورهای منطقه هستند به سران فتنه دادند و همین سعودی ها که به نمایندگی آمریکا صحبت می‌کردند، گفتند اگر توانستید نظام را منقرض کنید تا پنجاه میلیارد دلار دیگر هم می دهیم، اما خداوند این فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش کرد.»
در بخشی از نامه مهدی کروبی که آن را سایت “سحام‌نیوز” منتشر کرده‌، آمده است: «آقای جنتی آنچه را شما فتنه می‌نامید و برایش سر و دست و پا می‌تراشید، انتخاباتی بود که طبق معمول تو…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!