زلزله‌اي با قدرت ‌٧/٥ ريشتر تربت حيدريه را لرزاند

زمين لرزه‌اي به بزرگي ‌7/5 در مقياس امواج دروني زمين، عصر جمعه تربت حيدريه در استان خراسان رضوي را لرزاند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شبكه‌هاي لرزه‌نگاري مركز لرزه‌نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك تهران در ساعت 18 و 20 دقيقه و ‌14 ثانيه روز جمعه هشتم مردادماه رخداد اين زلزله را ثبت كردند.

مختصات و مركز اين زلزله 25/59 درجه طول شرقي و 22/35 درجه عرض شمالي گزارش شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!