ایران؛ آخرین شاه از نگاه اولین رئیس جمهور

ابوالحسن بنی‌ صدر متولد سال ۱۳۱۲ همدان، فرزند آیت الله نصرالله بنی صدر است که از روحانیون متنفذ همدان در پیش از انقلاب بود و با آیت الله خمینی رابطه ای صمیمانه داشت.

آقای بنی صدر که دانش‌آموخته حقوق اسلامی و اقتصاد از دانشگاه‌های تهران و سوربن پاریس است، از نخستین کسانی بود که به هنگام عزیمت آیت الله خمینی به پاریس به استقبال او رفته و در حلقه نزدیکترین مشاوران و همراهان او قرار گرفت و روز دوازدهم بهمن ۱۳۵۷ همراه آیت الله خمینی با پرواز ایرفرانس به ایران بازگشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!