مشایی:مملكت زپرتی رابرای ایران تهدید تلقی میكننددرحالی كه هیچی نیست

پارلمان‌نیوز: رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در رابطه با خط نشان‌كشیدن اسراییل برای ایران گفت: آن مملكت زپرتی را برای ایران تهدید تلقی می‌كنند،در صورتی كه هیچی نیست . شما در افغانستان و عراق چه می‌كنید، چرا این چنین هزینه كرده‌اید و به باتلاق رفته‌اید حضور شما در منطقه به این دلیل است كه این رژیم مرده است.
به گزارش ایلنا،اسفندیار رحیم مشایی در دومین همایش ایرانیان مقیم خارج از كشور،گفت: تهدید به قطعنامه برای سیاست‌های زورمدارانه موثر است اما نه به ملت ایران كه صدور 4 قطعنامه نیز برای ملت ایران تاثیرگذار نبوده است. ملت ایران خود را بازیافته است و ما امروز آمده‌ایم به ملت بزرگ ایران و تمام ملت‌ها بگوییم ایران زنده است و همیشه زنده باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینكه تقدیر خدا بود كه نام ایران از همان زمان كه نام انسان به ثبت رسید، توشه راهی برای كاروان تاریخی بشر باشد،گفت: نام ایران مترادف با نام علم، فرهنگ ،تمدن، با انس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!