«احمدی‌نژاد به جای جذب ایرانیان خارج ازکشوربه فکرفراریان ازکشورباشد»

داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس می‌گوید که سیاست‌های دولت روز به روز جاذبه ماندن در کشور را کاهش می‌دهد.

وی افزوده است: در شرایط کنونی احمدی‌نژاد به جای آنکه دغدغه جذب ایرانیان خارج ازکشور را داشته باشد، بهتر است به فراریان فکر کند.

دو هفته‌ی قبل گمرک جمهوری اسلامی با انتشار آمار پنج ساله ورود و خروج مسافران اعلام کرد که حدود ۷ میلیون نفر در سال ۸۸ از کشور خارج شده‌اند که این مقدار در مقایسه با سال ۸۴، افزایش ۱۳۸ درصدی داشته است.

پیش‌ از آن نیز گزارش‌های متعددی مبنی بر تمایل دانشجویان و نخبگان به خروج، و تمایل خانواده‌ها به مهاجرت و سفرهای تفریحی به خارج از کشور به خصوص در سال ۸۸ منتشر شده بود.

آقای قنبری در ادامه گفت «در حالی که دولت با سیاست‌های نادرست خود سرمایه‌گذاران داخلی را از کشور فراری داده است، برگزاری همایشی تحت عنوان ایرانیان مقیم خارج از کشور با هدف جذب سرمایه‌گذار، در تناق… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!