اداره سنتي بازار در پايان راه

وی به آتش زدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوروش در جریانات انقلاب اشاره و این اتفاق را توسط بازاریان
به دلیل کسادی کسب‌وکارشان عنوان کرد و ادامه داد: در زنجیره تامین، توزیع و مصرف کالا تنها به مصرف‌کننده که اصل حیات توزیع‌کننده و تولید‌کننده است، توجه نمی‌شود و همه در حال آسیب زدن به مصرف‌کننده هستند و تا این فکراصلاح نشود نظام توزیع تغییر نمی‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!