ایران : بالاترین نرخ بیکاری در شش سال گذشته

 فریدون خاوند ، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس، در مورد افزایش نرخ بیکاری در ایران با رادیو فردا گفت و گو کرده است.

روز گذشته روزنامه «آرمان» مطلبی منتشر کرد به قلم آقای خوشچهره (که پیش از این از مدیران اقتصادی محمود احمدی نژاد بود) زیر عنوان «بیکاری معضل اصلی کشور». امروز هم در روزنامه «دنیای اقتصاد»، مطلبی منتشر شده که از اوجگیری نرخ بیکاری در ایران خبر میدهد. درباره انعکاس بیکاری در نشریات ایران ممکن است توضیح بدهید.

فریدون خاوند: دو منبعی که این رسانه های اقتصادی از آنها نام می برند یکی مرکز آمار ایران است و دیگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. داده های منتشر شده از سوی این دو نهاد نشان میدهند که از پاییز 1387 به بعد نرخ بیکاری در ایران شروع میکند به اوجگیری و تا آخر سال 1388 میرسد به مرز دوازده در صد و یا دقیق تر بگویم، 11.9 در صد، که بالاترین رقم بیکاری هست در شش سال گذشته. البته منابع مستقل آماری،…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!