انتقال منصور اسانلو به دادگاه از داخل زندان

منصور اسانلو، رئیس زندانی هیات مدیره سندیکای شرکت
اتوبوسرانی و حومه، روز یکشنبه ۱۰ مرداد از زندان به دادگاه انقلاب کرج
برده شده و در جلسه دادگاه شرکت کرده است.

پرویز خورشید، وکیل منصور اسانلو، به بی بی سی
فارسی گفت آقای اسانلو در تماس تلفنی از زندان با او، از انتقال خود به
دادگاه و حضور در جلسه دادگاه بدون اطلاع قبلی خبر داده است.

آقای خورشید می گوید نه خود آقای اسانلو و نه او
که وکیلش است، از تشکیل این جلسه آگاه نبوده اند و بنابراین به گفته آقای
خورشید تشکیل این جلسه خلاف آیین دادرسی است.

پرویز خورشید به بی بی سی فارسی گفت اطلاع ندارد
جلسه ای که آقای اسانلو به آن برده شده، جلسه محاکمه بوده یا چیز دیگری. به
گفته او، اگر این جلسه، جلسه محاکمه بوده باشد، به دلیل بی اطلاع بودن
متهم و وکیلش از زمان برگزاری آن، غیرقانونی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!