اعتصاب غذای فعالان جنبش سبز در لس آنجلس

همزمان با اعتصاب غذای 17 زندانی در زندان اوین امروز جمعی از فعالان جنبش سبز در لس آنجلس دست به یک اعتصاب غذای یک روزه زدند. هدف از این حرکت اعلام همبستگی با ۱۷ زندانی در حال اعتصاب در زندان اوین و درخواست آزادی بی قید و شرط این زندانیان است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!