انتقاد شدید رئیس قوه قضائیه ایران از ادبیات محمود احمدی نژاد

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، از اظهارات محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور این کشور، درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با جرایم مطبوعاتی انتقاد کرده و از او خواسته ادبیاتی متین و فاخر داشته باشد.

صادق لاریجانی، روز یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ و در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی گفته های محمود احمدی نژاد در دیدار روز شنبه خود با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در ایران را غیرمنصفانه خواند و به ویژه از ادبیات رئیس جمهور انتقاد کرد: “ایشان می گوید در مواردی که حتی اسمی از کسی برده نشده است قاضی می‌گوید این مطلب به فلان شخص می خورد، در حالی که وقتی مطلبی نوشته می شود و نقد می شود اگر به کسی هم خورد، خورد. باید بخورد تا دردش بیاید … توقع ما از رئیس جمهور این است که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد … این چه ادبیاتی است که مثلاً خورد که خورد بگذار بخورد تا دردش بیاید. ادبیات رئیس جمهور باید متین … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!