بخش خصوصی ایران: کمر فعالان اقتصادی دارد می شکند

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشستی با حضور مجید نامجو وزیر نیرو گفته که طلب شرکت ها از وزارت نیرو به ۵ هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) رسیده و همین مسئله باعث شده است که ۳۰۰ شرکت از حوزه آب و برق خارج شده و یا در حال خروج هستند.

آقای آل اسحاق هشدار داده که “این مطالبات دارد کمر فعالان اقتصادی را می شکند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!