شناسايي متن منشور کورش روي استخوانهاي فسيل اسب در چين

پژوهش‌هاي زبان‌شناسي يک متخصص زبان‌هاي خاور نزديک روي دو قطعه استخوان فسيل شده اسب که در موزه شهر ممنوعه نگهداري مي‌شوند، منجر به شناسايي نسخه چيني منشور کورش شد. گفته مي‌شود که قدمت اين استخوان‌ها به دوره سلطنت هخامنشيان بازمي‌گردد و مطالعه روي نوشته‌هاي اين کتيبه همچنان ادامه دارد.
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ گروه ميراث فرهنگي ـ پژوهش‌هاي زبان‌شناسي يک متخصص زبان‌هاي خاور نزديک روي دو قطعه استخوان فسيل شده اسب که در موزه شهر ممنوعه نگهداري مي‌شوند، منجر به شناسايي نسخه چيني منشور کورش شد. گفته مي‌شود که قدمت اين استخوان‌ها به دوره سلطنت هخامنشيان بازمي‌گردد و مطالعه روي نوشته‌هاي اين کتيبه همچنان ادامه دارد.

مدتهاست کپي چيني توليدات مختلف، از وسايل برقي گرفته تا انواع خشکبار، بازار ايران را فتح کرده است؛ اما اين بار چينيها محصولي را در حوزه باستان شناسي رو کرده اند: «نسخه چيني منشور کوروش». اما اين … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!