کیهان: مشایی 80میلیارد تومان برای همایش ایرانیان خارج از کشور هزینه کرد

روزنامه کیهان در شماره امروز خود با درج تکذیبیه‌ای مبنی‌بر جعلی بودن ایمیل ارسالی به هوشنگ امیراحمدی نوشت: این ایمیل جعلی نیست و ایمیل‌های ارسالی به سایر مهمانان نیز با همین متن و از یک IP و یک دستگاه خاص کامپیوتر ارسال شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!