برخی شرکت کنندگان در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج

این مطلب در راستای جریان اطلاع رسانی آزاد برای معرفی برخی شرکت کنندگانی در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج که با دعوت و حمایت مالی احمدی نژاد و مشائی به ایران سفر کردند تهیه شده است توجه کنید که تمامی اسامی و مشخصات و تصاویر سمینار و سخنرانی از طریق سایتهای خبری رسمی و دولتی انتشار یافته و منابع مربوطه ذکر شده است. مشخصات همگی از روی اطلاعات عمومی ارائه شده در سایتهای شخصی وشبکه های اجتماعی ارائه می گردد. بدیهی است هرگونه مسئولیتی در زمینه انتشار اسرار خصوصی و حریم خصوصی متوجه اعتراض سبز نیست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!