برزیل تحریم های ایران را به اجرا می گذارد

برزیل اعلام کرد به رغم مخالفت با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشدید تحریم های بین المللی ایران، قطعنامه ۱۹۲۹ را امضا کرده است.

سلسو آموریم، وزیر خارجه برزیل روز سه شنبه اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور قطعنامه تحریم های جدید ایران را امضا کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!