کره جنوبی گزارش اعمال تحریم علیه ایران را به سازمان ملل فرستاد

دولت کره جنوبی گزارشی از نحوه اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران را به سازمان ملل فرستاده و مشغول بررسی تحریمهای یکجانبه آمریکاست.

روز دوشنبه، 18 مرداد (9 اوت)، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش کرد که دولت این کشور در اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت راجع به تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، در مورد چگونگی همکاری این کشور در این زمینه به سازمان ملل متحد گزارش داده است.

قطعنامه شماره 1929 براساس بند هفتم منشور ملل متحد تصویب شده و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آن هستند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!