سامان دهی دروغگویی در ماه رمضان

سایت کلمه متعلق به بخش اسلامیستی جنبش سبز رپرتاژ آگهی را اینگونه آغاز کرده است که:

“در آستانه ماه مبارک رمضان جمعی از جوانان و دانشجویان استان های قم، خراسان رضوی و چهارمحال بختیاری با مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد دیدار و گفت وگو کردند.”

و در اواسط رپرتاژ آگهی آورده است:

“نخست وزیر امام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوع دروغ و بداخلاقی در جامعه گفت: “امروز جنبش سبز این قدرت و توان را دارد که همه نگرانی های اخلاقی را که دوستان گه گاه به آن اشاره می کنند و البته از سر دلسوزی و تعهدات ملی هم هست، سامان دهد.”

وی افزود: “باید در نظر داشته باشیم که انحرافات اجتماعی، محصول کژی ها و کژاندیشی ها و به ویژه شیوع دروغ و دروغ پردازی هایی است که اقتدارگرایان برای ملت به وجود آورده اند و به همین دلیل هم بر آن باورم که اهداف بلند و شرافتمندانه جنبش سبز می تواند لغزش ها را در جامعه کاهش دهد. اکنون ما شاهد آن هستیم که دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز به شدت به اصول اخلاقی پایبند هستند.”

سئوال، آیا “نخست وزیر امام” نباید “سامان دهی” و راستگویی را با افشای نقش خود و اطرافیان در قتل عام هزاران زندانی در دوران نخست وزیری خود آغاز کنند تا بدعتی باشد برای نظام پر برکت و سکویی گردد برای “دلبستگان اهداف بلند جنبش سبز به شدت به اصول اخلاقی پایبند”؟

http://www.kaleme.com/1389/05/20/klm-28503

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!