سکینه محمدی وادار به اعتراف تلویزیونی شد

جاوید کیان، وکیل 4 زنی که در تبریز با خطر سنگسارو اعدام مواجه اند در مصاحبه با “روز” از مجامع بین المللی خواست برای نجات جان سکینه محمدی، مریم قربان زاده، کبری بابایی و آذر باقری، اقدام کنند. همزمان شب گذشته برنامه بیست و سی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد که براساس آن، این زن که در خطر سنگسار و اعدام قرار دارد به ارتکاب زنا و قتل همسرش اعتراف کرد و به بیان اعترافاتی علیه خود و وکیلش، محمد مصطفایی پرداخت و او را متهم به سوء استفاده کرد.

جاوید کیان که به همراه محمد مصطفایی، وکالت سکینه محمدی آشتیانی را برعهده دارد در مصاحبه با “روز” از تحت فشار بودن فرزندان سکینه محمدی و اخذ این فیلم از این زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم خبر میدهد و مصطفایی نیز در واکنش به این فیلم به “روز” می گوید دستگاه قضایی باید بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه های دروغین و تخریب، کارها و رفتارش را توجی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!