محکومیت منصور اسانلو به یک سال حبس دیگر

جرس: منصور اسانلو که هفته گذشته در غیاب وکیل با اتهامی تازه محاکمه شد مجددا به یک سال حبس محکوم شد که اجرای آن از پایان محکومیت فعلیش آغاز می شود.
بنا به گزاش های رسیده به جرس، منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه هفته گذشته در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت.
اسانلو در هنگام محاکمه، از داشتن وکیل محروم بود و وکلای او از انتقال موکل‌شان به دادگاه انقلاب بی اطلاع بودند.
رئیس سندیکاری اتوبوسرانی تهران و حومه، در زندان دچار ناراحتی‌های حاد مختلفی مانند ناراحتی قلبی، کمر درد و ناراحتی چشم شده است و تا به حال سه بار پزشک قانونی رای به عدم تحمل حبس او را داده که طبق قوانین موجود او باید آزاد می شد.
بعد از آن کمسیون پزشکی که از پنج پزشک تشکیل شده بود او را برای چندین ساعت تحت معاینه های پزشکی قرار دادند و نهایتا در گزارش خود به صورت ضمنی رای به آزادی وی دادند.

پیش از ای… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!